Bezgotówka

  • Karta bezgotówkowa – karta magnetyczna, aktywowana w systemie rozliczeń bezgotówkowych, z możliwością zapisu i modyfikacji danych: nazwa firmy, nazwa działu, imię i nazwisko użytkownika, identyfikator, MPK (miejsce powstawania kosztów), limit kwotowy. Po skończonym kursie taksówkarz przeciąga kartę przez czytnik w terminalu, pasażer swoim podpisem na wydruku potwierdza prawdziwość zapisanych informacji. Od tej chwili informacja o szczegółach kursu jest widoczna w systemie.
  • Jednorazowy Kupon Kredytowy (JKK) – dokument bezgotówkowy przeznaczony do jednorazowego wykorzystania. Dzięki unikatowemu numerowi kontrolnemu można dokładnie weryfikować jego status, uzyskując gwarancję, że kupon nie zostanie wykorzystany przez osoby niepowołane, podobnie jak w przypadku Karty. Po skończonym kursie pasażer przekazuje kupon JKK z wpisanym imieniem i nazwiskiem taksówkarzowi. Od tej chwili informacja o szczegółach kursu jest widoczna w systemie.
  • TAXIcard – voucher kierowcy, z którego można korzystać, gdy nie ma możliwości przekazania karty lub kuponu gościom firmy. Wystarczy złożyć zamówienie przez e-mail z domeny firmowej lub wysłać je do nas faxem na papierze firmowym. Kierowca wykona kurs i wystawi własny dokument bezgotówkowy, który zostanie doliczony do zbiorczej faktury. Ten sposób świetnie się sprawdza, gdy trzeba odebrać gości z lotniska czy dworca, lub w innych nagłych sytuacjach.

Kontakt w sprawie bezgotówki: 9626mini@gmail.com